Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1 (2014) 2013. К'єркеґор в Україні та світі Анотація   PDF
Костянтин Райда
 
№ 1-2 (2016) “Відкрита” форма в мистецтві: феноменологічний, комунікативний, текстологічний аспекти. Анотація   PDF
Elena Vyacheslavova
 
№ 2 (2014) «Я» як публічне шоу: візуальний компонент в політиці ідентичності Анотація   PDF
Oлена Ходус
 
№ 1 (2014) Актуалізація феномену влади в контексті соціального простору Анотація   PDF
Людмила Кримець
 
№ 1 (2014) Антропологічні параметри феномену сміху у творчості М. В. Гоголя Анотація   PDF
Ольга Трохименко
 
№ 5 (2013) Абхідхармакоша, Розділ 3 Лока - Нірдеша, каріка 14-16. Васубандху. Переклад. Анотація   PDF (Russian)
Мітко Момов
 
№ 1-2 (2017) Шевченко С. Л. Християнська теологія та екзистенціалізм. – К.: Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 2016 – 440 c. Подробиці   PDF
Marina Luptakova
 
№ 2 (2014) Я сам і мій гаджет: до питання про вплив персональної техніки на ідентичність особистості Анотація   PDF
Антон Лемпiй
 
№ 1-2 (2015) У пошуках європейської ідентичності: від «Knowledge Society» до «Wisdom Society» (Тематичні начерки) Подробиці   PDF
Мiлан Луптак, Марина Луптак
 
№ 1 (2014) Уявлення мислителів Середньовіччя про порядок і хаос Анотація   PDF (Russian)
Oлександр Кулик
 
№ 3 (2013) НАУКОВЕ ЖИТТЯ: оголошення про конференцію, присвячену Серену К'єркегору Подробиці   PDF
Сергій Шевченко
 
№ 2 (2014) На колективну монографію «Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу» / Завгородній Ю. Ю., Капранов С. В., Малахова К. В., Стрєлкова А. Ю., Ярош О. А. [під. заг. ред. О. А. Яроша]. – Київ: «Наукова думка», 2013. - 248 с. Подробиці   PDF
Свiтлана Конончук
 
№ 2 (2014) К’єркегорові постмодерністські виклики для ЗМІ Анотація   PDF
Хедвіга Ткачова
 
№ 1 (2014) Конституювання повсякденності в японській культурній традиції Анотація   PDF (Russian)
Тетяна Мозгова
 
№ 5 (2013) Концепції економічного націоналізму: теоретико-методологічний аспект. Анотація   PDF (Russian)
Тетяна Глушко
 
№ 5 (2013) Корпоративна національна культура як предмет соціально-філософського аналізу Анотація   PDF
Ірина Остапенко
 
№ 1 (2014) Кензо Учимура - японський К'єркеґор Анотація   PDF (English)
Кінья Масугата
 
№ 2 (2014) Критика суспільства споживання в філософсько-антропологічних і соціологічних дослідженнях Анотація   PDF
Юлiя Сюсель
 
№ 5 (2013) Кьеркегорова абсурдність існування іТанабе Хадзиме Анотація   PDF (English)
Баба Томоміші
 
№ 2 (2014) М. Гайдеггер: теологія як позитивна наука Анотація   PDF
Ганна Ємельяненко
 
№ 1-2 (2015) Модифікація концепції ідентичності: батьківщина і чужинець Анотація   PDF
Мірена Пацева, Мітко Момов
 
№ 5 (2013) Модифікації етико - сотеріологічної проблематики в релігійному і атеїстичному екзистенціалізмі ( К'єркегор - Камю, Сартр ) Анотація   PDF
Олександр Бродецький
 
№ 1-2 (2016) Межа, відмінність та відношення як конститутивні принципи трансцендентального дискурсу: деконструкційний контекст Анотація   PDF (Russian)
Anna Ilyina
 
№ 1-2 (2017) Межа, відмінність та відношення як конститутивні принципи трансцендентального дискурсу: деконструкційний контекст Анотація   PDF
Anna Ilyina
 
№ 1-2 (2016) Мережевий нарцисизм: сутність, природа, причини поширення, залученість української молоді Анотація   PDF
Oksana Romaniuk
 
№ 2 (2014) Методологічні проблеми вивчення філософії освіти Анотація   PDF
Ольга Мельник
 
№ 1 (2014) О. Потебня і Д. Овсянико-Куликовський: спроба порівняльного аналізу лінгвофілософської концепції Анотація   PDF
Вікторія Свищо
 
№ 2 (2014) Обернені форми харизми Анотація   PDF
Ольга Сладнєва
 
№ 2 (2014) Особистість викладача в освітньо-виховному процесі як проблема філософії освіти Анотація   PDF
Оксана Романюк
 
№ 1-2 (2015) Особливості організації буддійського розумового простору Анотація   PDF
Алесіян Пацев
 
№ 3 (2013) Особливості антитерористичної діяльності Європейського Союзу Анотація   PDF
Ольга Поппер
 
№ 5 (2013) Соціально-філософський аналіз причин пасивності українців в контексті формування економічної етики Анотація   PDF
Сергій Єфименко
 
№ 1 (2014) Соціальне значення спорту в умовах сучасного суспільства Анотація   PDF (Russian)
Павлo Тiтов
 
№ 1-2 (2017) Специфіка дослідження розуму в систематичній теології П. Тілліха Анотація   PDF
Anna Emelianenko
 
№ 5 (2013) Специфіка буддистського метемпсіхозе Анотація   PDF
Алесіян Пацев
 
№ 1-2 (2015) Специфіка інтерпретації філософських концепцій Дж. Локка і Дж. Берклі в сучасній британській критичній літературі Анотація   PDF
В'ячеслав Загороднюк
 
№ 5 (2013) Співвідношення етики і політики в розумінні Івана Мірчука Анотація   PDF
Ганна Шендрик
 
№ 1-2 (2015) Смислові інтенції сучасного спорту Анотація   PDF
Любов Шеремет
 
№ 1-2 (2016) Серен К'єркегор, і термін громадського Подробиці   PDF (English)
Dalimír Hajko
 
№ 1-2 (2016) Суб’єктивність: обрії тілесного Анотація   PDF
Viktoriya Kozachynska
 
№ 1 (2014) Сучасний вірянин в контексті змін державно-церковних відносин в Україні: порівняльний аналіз Анотація   PDF (Russian)
Наталія Куліш
 
№ 1 (2014) Становлення філософських поглядів К. Д. Ушинського Анотація   PDF (Russian)
Вiталiй Бельський
 
№ 1-2 (2016) Становлення ідеї інфернальної держави в середньовічній західнохристиянській традиції Анотація   PDF (Russian)
Valery Kuzev
 
№ 3 (2013) Стратегічні інтереси і зовнішня політика Китаю в центральній Азії Анотація   PDF
Мар'яна Мурашкіна
 
№ 5 (2013) Повернення до традиції Анотація   PDF (Russian)
Мірена Атанасова
 
№ 3 (2013) Політична міфотворчість як процес формування свідомості мас в сучасній Україні Анотація   PDF
Володимир Кравценюк
 
№ 3 (2013) Політична інституалізація механізму реалізації безпеки особи у трансформаційних суспільствах Анотація   PDF
Геннадій Николайчук
 
№ 1 (2014) Постнекласична методологія у побудові етико-екологічного знання Анотація   PDF
Мирослава Турчин
 
№ 2 (2014) Парадокс і екзистенціальний метод в інтерпретації Говарда Слейта Анотація   PDF
Сергій Шевченко
 
№ 5 (2013) Парадоксальність гріха в концепції С. К'єркегора Анотація   PDF (Russian)
Віталий Даренський
 
№ 1 (2014) Паралелі Адвайти-веданти з ідеями середньовічного індійського мислителя Бхартріхарі Анотація   PDF (Russian)
Мірена Атанасова, Мітко Момов
 
№ 5 (2013) Переклад та інтерпретація Д. Овсянико-Куликовским гімну Рігведи Х. 129. Анотація   PDF (Russian)
Юрій Завгородній
 
№ 1-2 (2017) Персоналістична христологія Чеслава Станіслава Бартніка Анотація   PDF
Richard Gorban
 
№ 2 (2014) Про підстави негатівізму та негатівні визначення філософського Постмодерну Анотація   PDF
Костянтин Райда
 
№ 1-2 (2016) Про специфіку інтерпретації філософського Постмодерну. Анотація   PDF
Constantine Raida
 
№ 3 (2013) Про феномени «екзистенціальної теології» і «постекзистенціалістського мислення» Анотація   PDF
Анна Емельяненко
 
№ 1 (2014) Проблеми розуміння та інтерпретації теологічної спадщини С. К'єркеґора Анотація   PDF
Сергiй Голотiн
 
№ 5 (2013) Проблемне поле і особливості функціонування економічної сфери буття людини Анотація   PDF (English)
Оксана Петінова
 
№ 1-2 (2017) Проблема пекла і теорії другого шансу в англо-американській філософії релігії. Анотація   PDF
Valery Kuzev
 
№ 1-2 (2017) Проблема стабільності демократії в умовах неочікуваних цивілізаційних змін Анотація   PDF
Jan Svoboda
 
№ 1 (2014) Протестантський принцип П. Тілліха : від теології до філософії Анотація   PDF (Russian)
Сергій Таранов
 
№ 2 (2014) Професор Віталій Лях. До 70-річного ювілею з дня народження Подробиці   PDF
Від редколегії
 
№ 1-2 (2017) Ідея “Індивідуалістичного Століття” у філософських побудовах Шрі Ауробіндо Анотація   PDF
Alexander Kihno
 
№ 1-2 (2016) Ідея боротьби з корупцією з огляду на її психологічне сприйняття болгарами Анотація   PDF (English)
Petko Dimov
 
№ 1 (2014) Інкорпорація української церкви (Київської митрополії): релігійно-політичний проект на дві дії (дія перша) Анотація   PDF (English)
Микола Шкрібляк
 
№ 2 (2014) Інкорпорація української церкви (Київської митрополії): релігійно-політичний проект у двох діях (дія друга) Анотація   PDF
Микола Шкрібляк
 
№ 3 (2013) Інституціалізація громадянського суспільства: поняття та підходи до визначення Анотація   PDF
Назар Крицкалюк
 
№ 1-2 (2016) Інтегральний підхід і його роль у розширенні кордонів когнітивно-перетворювальних можливостей сучасної цивілізації Анотація   PDF (Russian)
Alexander Zhulenkov
 
№ 5 (2013) Імітації пострадянського мегаполісу: симулякри і гіперреальність. Анотація   PDF (Russian)
Марина Препотенська
 
№ 1 (2014) Бог у житті і філософії Л. Вітгенштейна Анотація   PDF
Євгеній Шушкевич
 
№ 1 (2014) Буддійська модель свідомості Анотація   PDF (Russian)
Алесіян Пацев
 
№ 1 (2014) Буття і становлення в екзистенціальній антропології К'єркеґора Анотація   PDF
Iгор Карiвець
 
№ 1-2 (2016) В. В. Шевченко “Православ’я в Україні та цивілізаційні виклики: історія і сучасність”. – К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2013 – 639 c. Подробиці   PDF (Russian)
Sergii Dumenko
 
№ 5 (2013) Використання Веб 2.0 в конструюванні штучного інтелекту. Анотація   PDF (Russian)
Ксенія Пивоварська
 
№ 1-2 (2015) Від першого ювілею і до сьогодні (здобутки одного видавничого проекту) Подробиці   PDF
Тетяна Мозгова, Богдан Матюшко
 
№ 5 (2013) Г.Челпанов: логіко-гносеологічний аналіз поняття «числа» Анотація   PDF (Russian)
Ірина Березінець
 
№ 5 (2013) Генеалогія діалогу М. Гайдеґґра з С. К'єркегором: між доксографією та історіографією Анотація   PDF
Андрій Карпенко
 
№ 3 (2013) Групи інтересів у політичних процесах сучасного українського суспільства Анотація   PDF
Володимир Єрмак
 
№ 1-2 (2015) До 25 - річного ювілею Відділення релігієзнавства Інституту філософії Національної академії наук України. Проф. Анатолій Колодний Подробиці   PDF
Редакція часопису
 
№ 2 (2014) До передумов формування поняття негативної суб'єктивності Анотація   PDF
Вікторія Козачинська
 
1 - 80 з 117 результатів 1 2 > >>