ІДЕЇ. ФІЛОСОФСЬКИЙ ЧАСОПИС. СПЕЦІАЛЬНІ НАУКОВІ ВИПУСКИ

ISSN 1313-9703 (Print)

ISSN 2367-6108 (Online)

"ІДЕЇ. ФІЛОСОФСЬКИЙ ЧАСОПИС. СПЕЦІАЛЬНІ НАУКОВІ ВИПУСКИ" – спеціальні теоретичні номери болгарського часопису "ИДЕИ. ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ" (Център за развитие на личността HUMANUS, Пловдив, България).

Фаховий з філософських наук

Періодичність видання - 2 рази на рік.

Статті публікуються болгарською, українською, словацькою, чеською, німецькою, французькою або англійською мовами.

Журнал зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань UlrichswebTM Global Serials Directoryміжнародному мультидисциплінарному каталозі журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ), європейскій реферативній базі даних для гуманітарних та соціальних наук ERIH PLUS, наукометричній базі даних Index Copernicus (ICV 2017 = 77.80, ICV 2018 = 97.16, ICV 2019 = 82.00), Google Scholar.

Центр розвитку особистості "HUMANUS" внесено до реєстру членських організацій Crossref


Проект заснований у 2013 році.

 

Засновники проекту:

Центр розвитку особистості "HUMANUS" (Болгарія)

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України

Всеукраїнська  асоціація політичних наук

 

Учасники проекту:

Центр розвитку особистості «HUMANUS» (Болгарія)

Кафедра філософії та соціології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця

Кафедра філософії Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України

Відділ філософської антропології Інституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України

 

ВИДАВЕЦЬ

Центр розвитку особистості "HUMANUS" (Болгарія)

Головний редактор

Ангел Гранчаров, директор Центру розвитку особистості "HUMANUS" (Болгарія)

Виконавчий редактор

Костянтин Райда, доктор філософських наук, професор, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України

Випускаючий редактор

Сергій Шевченко, доктор філософських наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ


Мірена Атанасова,

доктор філософії, доцент кафедри Балкано-, слов'яно- і сходознавства Софійського університету імені Святого Климента Охридського (Болгарія)

Петру Бежан,

професор, завідувач кафедри філософії факультету філософських та соціально-політичних наук Яського університету імені А. Й. Кузи (Румунія)

Ірина Васильєва,

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, біоетики та історії медицини Київського національного медичного університету імені О. О. Богомольця (Україна)

Ганна Ємельяненко,

доктор філософських наук, професор кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського державного педагогічного університету (Україна)

Валерій Загороднюк,

доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософської антропології Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України

Микола Кисельов,

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (Україна)

Анатолій Колодний,

доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора, завідувач відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України, президент Української асоціації релігієзнавців

Петро Кравченко,

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, декан історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Україна)

Роман Кралік,

доктор філософії, професор, директор Центрально-європейського дослідницького інституту імені Сьорена К'єркеґора, факультет мистецтв, Університет імені Костянтина Філософа в м. Нітра (Словаччина)

Марина Луптакова,

доктор філософії, Гуситський теологічний факультет Карлового університету в Празі (Чеська Републіка)

Кінья Масугата,

професор, університет Мікогава для жінок, Осака, Хього (Японія)

Наталія Мозгова,

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Україна)

Мітко Момов,

доктор філософії, доцент кафедри історії філософії, Університет святих Кирила і Мефодія (Болгарія)

Стефан Пєнов,

доктор філософії, старший науковий співробітник, Інститут суспільствознавства Болгарської академії наук

Упендер Рао,

професор, Спеціальний Центр санскритських досліджень Університету Джавахарлала Неру, Нью-Делі (Індія)

Людмила Сторіжко,

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Джон Стюарт,

доктор філософії, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру імені Сьорена К'єркеґора, факультет теології, Університет Копенгагена (Данія)

Ірина Урбанаєва,

доктор філософських наук, головний науковий співробітник Інституту монголознавства, буддології і тибетології Сибірського відділення Російської академії наук

Людмила Филипович,

доктор філософських наук, професор, завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України

 

 

Контакти редакції

В Болгарії: t.: 0878269488; e-mail: angeligdb@abv.bg

В Україні: t.: 099-524-81-19; e-mail: idei.filosofa@gmail.com