Редакційна політика

Галузь та проблематика

Філософські науки

“Ідеї. Філософський часопис. Спеціальні наукові випуски” – це міжнародний болгаро-український багатомовний рецензований інтернет-журнал із відкритим доступом, який має на меті популяризацію досліджень актуальних проблем у сфері філософії, релігієзнавства і теології. Мета журналу полягає в об’єднанні зусиль провідних фахівців освітянської та академічної наукової спільноти Болгарії, України та інших країн Східної Европи задля відновлення значення філософських досліджень в сучасній гуманітаристиці.

Журнал мотивований необхідністю відновлення історичної тяглості залучення і ствердження присутності в європейській культурі різних національних філософських традицій. Специфіка журналу увиразнюється в незаангажованості редакційної політики щодо пріоритетності тієї чи іншої філософської культури, можливістю авторів надавати теоретичні матеріали рідною мовою, й таким чином презентувати власні здобутки на теренах Європи та світу.

“Ідеї. Філософський часопис. Спеціальні наукові випуски” керується об’єктивністю та поміркованістю в публікаційному процесі. Вітаються матеріали, які посилюють взаємодію філософії з іншими дисциплінами, засвідчуючи інтегрованість сучасної гуманітарної науки. Тому тематика журналу включає і висвітлення проблем на стику філософії та релігії, філософії та політики, філософії та психології, філософії та економіки тощо.

 

Політика розділів

Ювілейні привітання та звернення до читачів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Історія філософії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія філософії. Східна філософія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Логічні дослідження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціальна філософія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософська антропологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія культури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія науки і техніки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія політики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія релігії. Релігієзнавство

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія мови. Герменевтика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія мови. Психолінгвістика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософські науки. Естетика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціальна філософія і психологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Екзистенціальна філософія і феномеологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Епістемологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наукове життя

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Дискусійний клуб

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Філософські роздуми

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Філософські науки. Етика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Подання спочатку оцінюється редакторами. Якщо рукопис відповідає вимогам й може бути опублікованим, він передається на подвійне сліпе рецензування. Виконуючи поради рецензентів, редактори вирішують чи цей твір: а) можна опублікувати з незначними змінами чи без змін; б) потребує перегляду та повторного подання; або c) підлягає відхиленню. Редактори мають зв'язок із рецензентами та авторами, щоб гарантувати швидке рецензування та публікацію.

Журнал прагне публікувати в Інтернеті відповідні рукописи протягом пяти-шести місяців з моменту їх отримання. Супровідний лист повинен містити назву статті, анотацію, ключові слова та всю необхідну контактну інформацію: адресу, телефони, електронну адресу тощо. Будь-які ідентифікаційні посилання на автора (-ів) мають бути видалені перед надсиланням. Початковий режим контакту має здійснюватися через наш онлайн-процес подання або через електронну скриньку: Idei.filosofa@gmail.com

Плата за обробку або публікацію не вимагається.


 

Періодичність публікації

журнал виходить 2 рази на рік

 

Політика відкритого доступу

Оскільки часопис "ІДЕЇ" належить до переліку "відкритих журналів", за умови позитивних результатів рецензування авторського тексту та рішення редколегії про опублікування статті з автором укладається «Авторський ліцензійний договір», у якому у відповідності до чинного законодавства та норм закону про інтелектуальну власність юридично обумовлюється можливість розміщення його статті в міжнародних наукометричних базах.

 

Літературні редактори

Редактор статей болгарською мовою

Світлана Місержикандидат політичних наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (Україна)

Редактор статей українською мовою

Марина Турчинкандидат філософських наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (Україна)

Редактор статей англійською та німецькою мовами

В’ячеслав Кобржицькийстарший викладач, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (Україна)

Редактор статей чеською та словацькою мовами

Мілан Луптакдоктор філософії, старший науковий співробітник, Карлів університет (Чеська Республіка)

Редактор статей польською мовою

Катерина Рассудіна, кандидат філософських наук, Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського (Україна)

Редактор статей російською мовою

Олена В’ячеславовакандидат філософських наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (Україна)