Редакційна політика

Галузь та проблематика

Філософські науки

 

Політика розділів

Ювілейні привітання та звернення до читачів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Історія філософії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія філософії. Східна філософія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Логічні дослідження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціальна філософія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософська антропологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія культури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія науки і техніки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія політики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія релігії. Релігієзнавство

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія мови. Герменевтика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія мови. Психолінгвістика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософські науки. Естетика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціальна філософія і психологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Екзистенціальна філософія і феномеологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Епістемологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наукове життя

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Дискусійний клуб

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Філософські роздуми

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Філософські науки. Етика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Всі надіслані статті підлягають незалежному, анонімному, об'єктивному, таємному, але при цьому відкритому для можливого контролю рецензуванню.

Статті розглядають два анонімні рецензенти. Тривалість перевірки – 2-3 місяці. Автори будуть повідомлені електронною поштою, якщо їх текст буде прийнятий до публікації, рекомендований для повторного подання або відхилений.

Плата за обробку або публікацію не вимагається.

Всі подання повинні бути підготовлені для подвійного сліпого рецензування: автори повинні видалити всю інформацію, яка може засвідчити їхню особу, та вказати своє ім'я та контактну інформацію на окремій сторінці.

 

Періодичність публікації

журнал виходить 2 рази на рік

 

Політика відкритого доступу

Оскільки часопис "ІДЕЇ" належить до переліку "відкритих журналів", за умови позитивних результатів рецензування авторського тексту та рішення редколегії про опублікування статті з автором укладається «Авторський ліцензійний договір», у якому у відповідності до чинного законодавства та норм закону про інтелектуальну власність юридично обумовлюється можливість розміщення його статті в міжнародних наукометричних базах.

 

Літературні редактори

Редактор статей болгарською мовою

Світлана Місержи,

кандидат політичних наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (Україна)

Редактор статей українською мовою

Марина Турчин,

кандидат філософських наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (Україна)

Редактор статей англійською мовою

В’ячеслав Кобржицький,

старший викладач, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (Україна)

Редактор статей російською мовою

Олена Вячеславова,

кандидат філософських наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (Україна)