Ризоматико-номадичний аспект концептуальної сітки Ж.Дельоза

Kateryna Goncharenko

Анотація


У статті аналізується ризоматично-номадичний аспект концептуальної сітки Ж.Дельоза і ті можливості, які відкриваються перед філософією за допомогою цих концептів. Символ «кореневища», як ризоми, виникає в найбільш вигідному ракурсі для філософії та історії філософії зокрема. Ризома позбавляє філософію універсалізму, ототожнення, але фіксує зв'язку гетерогенності, множинності, рівноправності різних точок зору. Кореневище, як образне вираження руху думки, виникає на противагу образу дерева, головною ознакою якого є «ієрархія»: корінь, стовбур, листя; для нього не важливий пункт зв'язку однієї частини з іншою. У філософському просторі, це виражається поліфонією точок зору, різних позицій, які мають право на рівноцінне співіснування, але не претендують на фундаментальний універсалізм з потенційно єдиною можливою істиною. Утворення ієрархії у філософському просторі - це формування влади, у всіх її проявах, і в усіх сферах за допомогою структурно-системного «консервування» теоретизованих, розумових конструктів, які є продуктом репрезентації та штучної, неусвідомленої відмови від вільної гри, що в цілому порушує її централізований порядок. Номадичне філософствування, яке ризоматично розповзається, здатне подолати подібні явища: таке філософствування нівелює владу, руйнує її плани. Це «бунт», що орієнтується на вільні правила, які є складовими манери і способу життя. Порушення (філософської) системності може призвести до «номадизму», що в цілому свідчить про те, що нормою є не структура, а її порушення, не система, а щось позасистемне. Номадизм - це своєрідна недомовленість, повторний розгляд питань з
подальшим урахуванням «перестрибувань», проведення паралелей, які відкривають філософії нові можливості.


Ключові слова


Концепт; ризома; номадизм; шизоїд; машина бажання, симулякр.

Повний текст:

PDF

Посилання


Badiou, A. (1989), Manifeste pour la philosophie. Ed.du Seuil, Paris, 91 р.

Baudrillard, J. (2004), Simulacres et Simulation [Symuliakry i symuliatsii], «Osnovy» Solomiya Pavlychko Publishing, Kharkiv, 230 p. [in Ukrainian]

Borges, J.L. (1989), Prose of different years [Proza raznykh let], Raduga, Moscow, pp.112. [in Russian]

Braidotti, R. (2001), “Nomadic Way”, Introduction to Gender Studies [“Putem nomadizma”, Vvedenie v gendernye issledovaniya], Aleteya, St. Petersburg, pp. 136-163. [in Russian]

Deleuze, G. (1993), Critique et clinique. Paris, 192 p.

Deleuze, G. (1998), Différence et repetition [Razlichie i povtorenie], Petropolis, St. Petersburg, 384 p. [in Russian]

Deleuze, G. (1969), Logique du sens. Ed. de Minuit, coll. «Critique», Paris, 392p.

Deleuze, G. (1998), “Platon et le simulacre”, Logique du sens [“Platon i simulyakr” Logika smysla], Delovaya Kniga, Ekaterinburg; Raritet, Moscow, pp. 329-346. [in Russian]

Deleuze, G. (1998), “Lucrèce et le simulacre”, Logique du sens [“Lukretsii i simulyakr” Logika smysla], Delovaya Kniga, Ekaterinburg; Raritet, Moscow, pp. 347-365. [in Russian]

Deleuze, G., Guattari, F. (1980), Capitalisme et schizophrenie. Mille Plateax. Paris, 647 p.

Derrida, J. (2000), L'Écriture et la différence [Pis'mo i razlichie], Academicheskii Proekt, St. Petersburg, 495 p. [in Russian]

Derrida, J. (1999), Difference [Difference], Vodolei, Tomsk, pp. 124-158. [in Russian]

Jencks, C. (1985), The Language of Post-Modern Architecture [Yazyk arkhitektury postmoderna], Stroiizdat, Moscow, 136 p. [in Russian]

Kroker, A., Cook, D. (1995), “The Postmodern Scene: Excremental Culture and Hyper-Aesthetics”, On the Ways of Postmodernism [“Postmodernistskaya stsena: eksperimental'naya kul'tura i giperestetika”, Na putyakh postmodernizma], Moscow, pp. 139-148. (187 p.) [in Russian]

Onfray, M. (2004), Traité d'athéologie. – Galilée: Le Monde Diplomatique, – [n. p.].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.