Звернення до болгарського читача

Catherine Amosova

Анотація


Дълбокоуважаеми наши български приятели и колеги!

 

Присъединявайки се към международния проект, организиран от „ИДЕИ: философско списание”, колективът на Националния медицински университет „О.О.Богомолец” изразява солидарността си с идеалите на хуманизма, духовността, демокрацията, общочовешките норми и ценности, които се пропагандират на страниците на това издание.

Националният медицински университет „О.О. Богомолец” – водещ медицински университет в Украйна – отбелязва през тази година 175-годишнината от основаването си. Историята на нашия университет е свързана не само с изтъкнатите и знаменити учени-медици професорите В.О. Караваев, О. П. Валтер, В.О. Бец, Л. В. Громашевски, О. О. Богомолец, М. М. Амосов, но и с всекидневния самоотвержен труд на украинските лечители по спасяването на живота и здравето на хората. Професията на лекаря никога няма да загуби своето ценностно, хуманистично измерение. Става дума за индивидуалния подход към човека с отчитане не само на неговите соматически, психически, но и на духовните му особености, свързани със смислотворчеството и свободата. Това създава особена хуманитарна аура на лекарската професия. Именно лекарят-философ, както е казвал Хипократ, се явява подобен на Бога.

В Националния медицински университет „О.О. Богомолец” значително внимание се отделя на развитието на хуманитарните знания, на философското и социално-хуманитарното образование, на духовното възпитание на студентите-медици. Ние се надяваме, че нашето сътрудничество ще спомага за търсенето на нови моменти на взаимовръзката на философия и медицина, за развитието на интегративните подходи във философията и науката, за укрепването на дружбата и сътрудничеството на нашите народи.

 

 

Катерина Амосова,

Професор, член-корреспондент на Националната академия

на медицинските науки на Украйна,

Ректор на Националния медицински университет “О.О. Богомолец”

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.