Специфіка дослідження розуму в систематичній теології П. Тілліха

Anna Emelianenko

Анотація


Стаття присвячена дослідженню епістемологічних підстав теології П. Тілліха. Аналізуються поняття статичності і динамічності у раціональній актуалізації розуму, гносеологічні, соціально-політичні, історико-філософські і теологічні конотації епістемологічної концепції мислителя, розуміння ним процесів пізнання у протиукладанні формальної раціональності, наукового знання (“технічного мислення”) та екзистенціального підходу до розуміння реальності. Висвітлюється суспільно-світоглядна значимість роздумів П. Тілліха.

Ключові слова


систематична теологія П. Тілліха; епістемологія; формальні та екзистенціальні засади пізнання

Повний текст:

PDF

Посилання


Tillich, P. (1960), “Philosophical Background of my Theology”, Tillich, P. Main works = Hauptwerke / Paul Tillich. Ed. by Carl Heinz Ratschow. With the collab. of John Clayton ... de Gruyter, Berlin; New York; Evang. Verlagswerk. NE: Ratschow, Carl Heinz [Hrsg.], Frankfurt am Main; Tillich, Paul [Sammlung] Vol. 1. Philosophical writings / ed. by Gunther Wenz. – 1989. – P. 411 – 420.

Raida, K. Yu. (1998), Historical and philosophical research of postexistential thinking [Istoryko-filosofski doslidzhennia postekzystentsialistskoho myslennia], Ukrainian Center for spiritual culture, Kyiv, 216 p. [in Ukrainian]

Raida, K. Yu. (1998), “The study “existential” from the standpoint of the rationalist methodology. “Existential” as a special dimension of philosophical thinking and consciousness” [“Doslidzhennya “ekzystentsialnoho” z pozytsiy ratsionalistychnoyi metodolohiyi. “Ekzystentsialne” yak osoblyvyy vymir filosofskoho myslennya ta svidomosti”], Raida, K. Yu. Historical and philosophical research of postexistential thinking [Istoryko-filosofski doslidzhennia postekzystentsialistskoho myslennia], Ukrainian Center for spiritual culture, Kyiv, p. 129 – 141. [in Ukrainian]

Raida, K. Yu. (2009), Existential philosophy. Tradition and Prospects [Ekzystentsialna filosofiia. Tradytsiia i perspektyvy], Parapan Publisher, Kyiv, 2009, 328 p. [in Ukrainian]

Tillich, P. (2000a), Systematic Theology [Sistematicheskaya teologiya]. Vol. 1-2 [trans. from English by T. Lifintseva (Vol.1), O. R. Gazizova, V. M. Osherov, V. V. Rynkevich (Vol.2), executive editor O. R. Gazizova], University Book, Moscow, St. Petersburg, 463 p. [in Russian]

Tillich, P. (2000b), Systematic Theology [Sistematicheskaya teologiya]. Vol.3 [trans. from English by O.Ya. Zotkina, executive editor O.R. Gazizova], University Book, Moscow, St. Petersburg, 415 p. [in Russian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.