Шевченко С. Л. Християнська теологія та екзистенціалізм. – К.: Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 2016 – 440 c.

Marina Luptakova

Анотація


Минулого року не лише в українській, але й світовій релігієзнавчій думці відбулася подія, яка, безумовно, варта загальної уваги інтелектуалів і спеціалістів, які займаються дослідженнями сучасних процесів розвитку теології, і є налаштованими на європейський стиль мислення і європейські цінності. Праця співробітника Інституту філософії Національної академії наук України, кандидата філософських наук С. Л. Шевченка, яка була видрукована під назвою “Християнська теологія та екзистенціалізм”, засвідчила подальші намагання українських вчених продовжити рух гуманітарної спільноти України у бік європейської культури та європейських традицій. У цій книзі автор представив своє бачення і теоретичну концепцію, яка б пояснила процеси виникнення, становлення, формування та розвитку екзистенціальної теології як окремого напрямку теології християнської.
Звернення автора до теми методологічної та ідейної кореляції християнської теології та екзистенціалізму зробило дане дослідження міждисциплінарним, історико-філософським та релігієзнавчим, а хронологічні межі від XIX до XXI ст. спрямували його до опрацювання значного масиву першоджерел, серед яких зустрічаємо й розробки останнього десятиліття. Одразу ж зауважимо, що автор обрав доволі складне завдання, про що свідчить і його зізнання у тому, що: “Багатоманіття виявів впливу екзистенціалізму на теологію важко вмістити і описати в межах одного дослідження, особливо коли за цю справу береться один дослідник. Феномен такого багатогранного впливу на різні теологічні напрями, різні конфесіонально у межах християнства потребує скрупульозного, кропіткого колективного багатотомного дослідження, яке може тривати десятиліттями» (Шевченко, 2016, c. 10). Тому дану працю С. Л. Шевченко сам й розглядає у якості “пропедевтики” до подальшого релігієзнавчого та історико-філософського аналізу нових, екзистенціалізованих форм християнського релігійного мислення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Shevchenko, S. L. (2016), "Christian theology and existentialism" [Khrystyianska teolohiia ta ekzystentsializm], Kyiv, Skovoroda Institute of Philosophy at the National Academy of Sciences of Ukraine, 440 p. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.