Повернення до традиції

Mirena Atanassova

Анотація


Бхартріхарі – це центральна постать в індійській філософії мови V століття. Його текст про «Мовлення та слово» (Vakyapadiya) розглядається як певний підсумок у багатолітній традиції індійського мовознавства. Поет з таким самим ім’ям також жив у той самий час. І серед дослідників немає згоди, чи є вони однією й тією ж самою особистістю. Головна ж праця Бхартріхарі організована ритмічним чином.  Філософські  ідеї  мислителя  нагадували  відому традицію  Адвайти  Веданти, перегукуються  з  буддизмом  та  Кашмір  Шиваїзмом.  Серед  головних  ідей,  що  надають праці  унікальність,  неперекданувані  ідеї-терміни:  спхоmа  –  вимовляння  «про  себе»  і
розуміння загального сенсу як осяяння та інтуїція – Пратібха. Текст bув підготований для перекладу у Центрі санскритських досліджень у Дж.  Неру  Університеті,  Нью  –  Делі  за  допомогою  доктора  Мішра,  професора  Капіл Капура, доктора Шукла і Шарди у читанні та обговоренні оригінального тексту Бхартріхарі. Я глибоко вдячна їм.


Ключові слова


Бхартрихарі; філософія мови; психолінгвістика

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Според С. Айер те са открити във видоизменен вид в Махабхарата

Ригведа 1, 164, 445.

Терминът граматика на санскрит вякарана означава анализ.

Sruti означава на санскрит чути и се противопоставя на smrti, което означава запомнени. Вторите следват първите в темпорален план и според степента им на святост…

Четвъртата каста в Индия.

References (en)

According to S. Ayer, they were discovered in a modified form in the Mahabharata

Riegweed 1, 164, 445.

The term grammar of Sanskrit refers to analysis.

Sruti means in Sanskrit heard and opposed to death, which means memorized. The second follows the first in a temporal plan and according to their degree of holiness ...

The fourth caste in India.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.