Основні філософські проблеми раннього платонізму

Oleh Shepetyak

Анотація


DOI: https://doi.org/10.34017/1313-9703-2018-2(12)-18-25

У загальній картині платонізму зберігається суттєва прогалина: випадає період, який розпочався зі смертю Платона. Складається враження, що між Платоном і Плотином Академія взагалі не діяла. Перед цією роботою стоїть завдання здійснити спробу систематизувати і лаконічно викласти в одному тексті те, що відомо вузькому колу спеціалістів про розвиток платонізму в перші десятиліття після смерті Платона. Після смерті Платона його філософія продовжила свій розвиток. Осередком платонівського філософствування стала заснована великим мислителем школа в Афінах – Академія, яка безперебійно проіснувала до 84 року до РХ, коли її зруйнував Сулла. Академію відродив римський імператор Марк Аврелій. Період розвитку платонівської філософії між смертю Платона і зруйнування Академії Суллою прийнято називати раннім платонізмом. За чверть тисячоліття розвитку раннього платонізму платонівська філософська думка зазнала значних змін. Цей період прийнято поділяти на три відрізки: древня або перша Академія, яка відзначалася впливами піфагорійства; друга Академія, яка відзначалася радикальним скептицизмом; нова або третя Академія, в якій розвивалися ідеї поміркованого скептицизму


Ключові слова


Платон; платонізм; Академія; Спевсіпп; Ксенократ; Полемон

Повний текст:

PDF

Посилання


Dorandi, T. (1994), “Cratès de Thria”, Dictionnaire des philosophes antiques, V.2, CNRS, Paris.

Ioppolo, A. M. (1986), Opinione e scienza. Il dibattito tra Stoici e Accademici nel III e nel II secolo a.C., Bibliopolis, Napoli.

Isnardi Parente, M. (2016), “Speusippe de Myrrhinonte”, Dictionnaire des philosophes antiques, V.6, CNRS, Paris.

Krämer, H. (2004), “Xenokrates”, Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike, B. 2, Schwabe, Basel.

Krämer, H. (2004), “Speusipp”, Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike, B.3, Schwabe, Basel.

Ricken, F. (1994), Antike Skeptiker, Beck, München.

Thiel, D. (2006), Die Philosophie des Xenokrates im Kontext der Alten Akademie, Saur, München/Leipzig.

Vezzoli, S. (2016), Arcesilao di Pitane. L'origine del platonismo neoaccademico, Brepols, Turnhout.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.