Модифікації етико - сотеріологічної проблематики в релігійному і атеїстичному екзистенціалізмі ( К'єркегор - Камю, Сартр )

Oleksandr Brodetsky

Анотація


Увага екзистенціалізму до проблем самовизначення людини, до  її неповторного життєвого проекту самоздійснення виявляє і етичну  інтенцію даної філософської течії. А її спрямованість на пошуки повноти биття свідчать про сотеріологічні орієнтири. Релігійний і атеїстичний екзистенціалізм за наявності загальних феноменологічних інтуїцій неоднаково витлумачують зв'язок етичного і сотеріологічного в світогляді. Це і робить актуальним їх порівняльний аналіз.
Мета статті: шляхом осмислення ідей провідних представників релігійного і
атеїстичного екзистенціалізму (К'єркегора, Камю, Сартра, а також інтерпретації їх
поглядів Шестовим і Тілліхом) проаналізувати співвідношенні етичних і сотеріологічних елементів екзистенціалістського світогляду і виявити потенціал
гуманістичної синергії релігійних та атеїстичних уявлень про сенс життя.
У результаті дослідження зроблені наступні висновки: Критична позиція
екзистенціалістів щодо раціоналістичних і церковно-догматичних
уявлень про сенс життя і самовизначення людини у світі обернулася
протиставленням сцієнтизму та інституційного авторитаризму персоналістичних інтенцій смисложиттєвого пошуку. Методологічне новаторство С. К'єркегора
тут незаперечне. Саме він звернувся до специфічної, екзистенціальної діалектики
етичного та сотеріологіческого вимірів людського існування.
Незважаючи на методологічні відмінності, синтез ідей релігійного і атеїстічного екзистенціалізму все ж можливий. Особливо в аспекті збалансування віри з
активною життєвою позицією і морально відповідальністю людини за власний життєвий шлях у цьому світі. Віра в Бога неминуче повинна виливатися в
визнання абсолютної цінності людської особистості. Містичне самозаглиблення
як результат такого визнання не повинно бути самоціллю, а лише - своєрідним
етапом духовної концентрації заради творчого самоздійснення через практичні зусилля по динамічному наближенню життя до формату людяності та коммунікативної осмисленості.


Ключові слова


Ціннісний вибір; сотеріологія; релігійна віра; сенсо-життєва проблематика; релігійний і атеістічний екзистенціалізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Camus, A. (1997), “Essay”, Selected in 3 Vols. [“Ese”, Vybrani tvory u 3-kh t.], Vol. 3, Folio, Kharkiv, 623 p. [in Ukrainian]

Ikeda, D. (2004), “Global Ethics Will Combine Souls of Different Nations” [“Hlobalna etyka poiednaie dushi riznykh narodiv”], Vsesvit, No. 9-10, pp. 12-21. [in Ukrainian]

Kierkegaard, S. Fear and Trembling [Strakh i trepet], available at: http://psylib.ukrweb.net/books/kerks01/txt05.htm [in Russian]

Kierkegaard, S. (1994), Pleasure and Duty. Annexes [Naslazhdenie i dolg. Prilozheniya], AirLand, Kyiv, 505 p. [in Russian]

Narskii, I.S. (1976), West European Philosophy of the Nineteenth Century [Zapadnoevropeiskaya filosofiya XIX veka], Vysshaya shkola, Moscow, 584 p. [in Russian]

Nietzsche, F. (1997), Human, Too Much Human; Cheerful Science; Wicked Wisdom: Collection [Chelovecheskoe, slishkom chelovecheskoe; Veselaya nauka; Zlaya mudrost': Sbornik], Popurri, Minsk, 704 p. [in Russian]

Sartre, J.-P. (1990), “Existentialism is a Humanism”, Twilight of the Gods [“Ekzistentsializm – eto gumanizm”, Sumerki bogov], Politizdat, Moscow, pp. 319-344. [in Russian]

Shestov, L.I. “Kierkegaard and Existential Philosophy (Voice of One Crying in the Wilderness)” [“Kirkegard i ekzistentsial'naya filosofiya (glas vopiyushchego v pustyne)”], available at: http://www.vehi.net/shestov/kirkegar/index.html [in Russian]

Stavtseva, O.I. (2001), “Kierkegaard and Western Religious and Philosophical Culture of the Twentieth Century” [“K'erkegor i zapadnaya religiozno-filosofskaya kul'tura XX veka”], Platalea – Pelican: a collection of articles on theology, philosophy, history, Svetoch, St. Petersburg, pp. 127-139. [in Russian]

Tillich, P. (1994), “Kierkegaard as an Existential Philosopher” [“Kirkegor kak ekzistentsial'nyi filosof”], Pleasure and Duty. Annexes [Kierkegaard S.], AirLand, Kyiv, pp. 452-456. [in Russian]

Zaluzhna, A. (1999), “Demarcation discourse of religious and moral in the philosophy of Kierkegaard and patristic tradition” [“Demarkatsiinyi dyskurs relihiinoho i moralnoho u filosofii Kierkehora ta sviatoottsivskoi tradytsii”], Multyversum, No. 9, pp. 46-57. [in Ukrainian]

Zaluzhna, A. (2000), “Ethical issues in J.-P. Sartre’s philosophical searching” [“Etychna problematyka u filosofichnykh poshukakh Zh.P.Sartra”], Multyversum, No. 16, pp. 53-61. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.