Антропологічна проблематика в творчості Ібн Сіни

Kateryna Hololobova

Анотація


В статті аналізується науково-філософська спадщина одного з найвидатніших представників філософії Середнього Сходу Ібн Сіни. Ібн Сіна – видатний вчений та лікар Східного Відродження – належить до науковців першої величини в світовій культурі, науці, філософії та медицині. Проблема людини займає центральне місце в творчому доробку науковця. Творчий доробок Ібн Сіни, особливо його антропологічне вчення, сприяє знаходженню відповідей на запитання, що виникають в процесі пізнання деяких аспектів природи та самої сутності людини і, частково, на глобальні виклики сучасного світу. Саме в його творчості ставляться і вирішуються одвічні питання буття людини. Ідеї Ібн Сіни були і залишаються геніальми, він розглядав людину, використовуючи холістичний підхід, заклав підвалини сучасної лікарської етики, визначив систему фундаментальних етичних понять, які мають специфічний медикобіологічний та клінічний зміст. Він розглядав людину як нерозривну єдність духу, душі та тіла. Наукова і філософська спадщина Ібн-Сіни є дуже важливою сполучною ланкою єдиної культурної традиції людства. Вчений вніс нові ідеї у безліч областей наукової діяльності.

Ключові слова


антропологія; холізм; філософія Середнього Сходу; Ібн Сіна; перипатетизм; проблема людини; аристотелізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Abu Ali Ibn Sina (1985), Canon of medicine. Selected sections [Kanon vrachebnoi nauki. Izbrannye razdely], Fan, Tashkent, 850 p. [in Russian]

Avicenna (1952), On theology, [Transl. by A. J. Arberry], London.

Avicenna and the ethics of science and technology today [Avitsenna i etika nauki i tekhnologii segodnya] (2006), UNESCO. Department of Technology Ethics, Paris, 33 p. [in Russian]

Grigoryan, S. N. (1966), Medieval Philosophy of the Peoples of the Middle East [Srednevekovaya filosofiya narodov Blizhnego i srednego Vostoka], Science, Moscow, 352 p. [in Russian]

Hololobova, K. O. (2017), The Philosophy of the Middle East VII – XIV cen. Glossary [Filosofiya Bly`z`kogo ta Seredn`ogo Sxodu VII – XIV st.st.], Vadeks, Kiev, 170 p. [in Ukrainian]

Ibn Sina (1954 a), Canon of Medicine, Book 1, Tashkent, p. 6, 142 (12-23) [in Russian]

Ibn Sina (1954 b), Canon of Medicine, Book 3, Tashkent, p. 129. [in Russian]

Ibn Sina (1961 c), “About the soul” [“O dushe”], Selected works of thinkers of the countries of the Middle East. IX – XIV centuries, Moscow, pp. 256-281 [in Russian]

Ibn Sina (2005), Selected [Translated. Popov M.V.], Kyiv, 112 p. [in Ukrainian]

Ibn Sina’s Creative Legacy and Modernity [Tvorcha spadshhy`na Ibn Siny` ta suchasnist] (2009), [Editors prof. M. V. Popov, assoc. prof. M. Watanha], Publishing House Askania, Kyiv, 376 p. [in Ukrainian]

Korben A. (2009), History of Islamic Philosophy, Progress-Tradition, Moscow, 480 p. [in Russian]

Russell, B. (1959), History of Western Philosophy, Mosсow, 509 р. [in Russian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.