Парадоксальність гріха в концепції С. К'єркегора

Vitaliy Darenskiy

Анотація


У  даній  статті  концепція  гріха  С.  К'єркегора  представлена  як  предмет
філософської  рефлексії.  Феномен  гріха  як  філософської  і  антропологічної  категорії аналізується  тут  і  як  джерело  екзистенціального  досвіду  для  сучасної  людини. Досліджується  специфіка  шести  типів  парадоксів  гріха  у  їх  інтерпретації  данським мислителем.  Перший,  онтологічний  парадокс,  полягає  в  тому,  що  гріх  у  метафізичному сенсі  цього  слова  є  і  відсутністю  людського;  він  водночас  ставить  людину  «перед обличчям Бога». Другий, гносеологічний парадокс, полягає в  тому, що гріх пов’язаний  з людською волею і перевершує людську свідомість, алеводночас він є відсутністю знання про  людську  природу.  Третій,  екзистенційний  парадокс,  полягає  в  тому,  що  гріх  робить людину  собою  і  навпаки.  Четвертий,  антропологічний  парадокс,  полягає  в  тому,  що відчай  від  гріха  є  і  позитивним,  і  негативним  водночас.  П'ятий,  психологічний  парадокс, полягає в тому, що гріх робить людину нещасною і водночас указує шлях до подолання нещастя.  Шостий,  етичний  парадокс,  полягає  у  тому,  що  гріх  полягає  у  відсутності усвідомлення порятунку людства у Христі, але разом  з тим поняття «гріх» незастосовне
до  людей,  які  не  знають  про  це  спасіння.  Спеціальна увага  в  статті  приділена
«внутрішньому механізму» усвідомлення первородного гріха як феномену «анамнезісу».


Ключові слова


К'єркегор; парадокс; гріх; сенс; екзистенція; досвід

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Butler, J. (1993), Kierkegaard's speculative despair // Routledge History of Philosophy. Vol. VI. The Age of German Idealism / Ed. by R.Kearney, Routledge, London and New York, pp. 363-395.

Gardiner, P. (2008), Kierkegaard [K'erkegor], Astrel; AST, Moscow, 192 p. [in Russian]

Kierkegaard, S. (2005), The Most Miserable [Neschastneishii], St. Andrew’s Biblical Theological Institute Press, Moscow, 376 p. [in Russian]

Kierkegaard, S. (1993), “The Sickness Unto Death”, Fear and Trembling [“Bolezn' k smerti”, Strakh i trepet], Respublika, Moscow, pp. 251-350. [in Russian]

Mortensen, F. (1994), “There was a “word” before Kierkegaard”, World of Kierkegaard: Russian and Danish Interpretations of Soren Kierkegaard’s Creativity [“Do K'erkegora bylo «slovo»”, Mir K'erkegora: Russkie i datskie interpretatsii tvorchestva Serena K'erkegora], Ad Marginem, Moscow, pp. 75-82. [in Russian]

Shestov, L.I. (1992), Kierkegaard and Existential Philosophy (Voice of One Crying in the Wilderness) [Kirkegard i ekzistentsial'naya filosofiya (glas vopiyushchego v pustyne)], Progress – Gnosis, Moscow, 304 p. [in Russian]

Starodubtseva, L.V. (2005), “The curtain and cover: the experience of the epistemological interpretation” [“Zavesa i pokrov: opyt epistemologicheskoi interpretatsii”], Sofia. Cultural Magazine, No. 2-3, pp. 47-56. [in Russian]

Zizioulas John D. (2006), Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the Church / Forew. by R. Williams. P. McPartlan, ed. T&T Clark (Edinburgh), 316 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.