Генеалогія діалогу М. Гайдеґґра з С. К'єркегором: між доксографією та історіографією

Andriy Karpenko

Анотація


Стаття Андрія Карпенка «Генеалогія діалогу М.Хайдеггера з С. К'єркегора: між доксографією і історіографією» присвячена критичній оцінці методологічних підходів до історичного дослідження взаємозалежності між філософськими концепціями М. Хайдеггера і С. К'єркегора. Ставлення М.Хайдеггера до екзистенціальної філософії є питаннями, які глибоко контаміновані амбівалентним тлумаченнями самого філософа, які в певному сенсі ускладнюють розуміння дійсної взаємозалежності між гайдеггерівським дискурсом і спадщиною мислителів-екзистенціалістів.
Аналіз критичної літератури, в якій досліджується проблема ідентифікації
характеру інтерференцій між філософськими дискурсами Хайдеггера і К'єркегора
виявляє критичні лінії доксографіі та історіографії. Доксографічний підхід
залишає осторонь аналіз конкретних текстів і концентрується на анахронічних
аналогіях поверхневого очевидного контекстуального впливу К'єркегора на філософію Гайдеггера. Подібна стратегія виправдовує себе при умоглядному описі
категорій, вилучених з певної парадигми, але нездатна надати обгрунтування сутності фактичних генеалогічних зв'язків між дискурсами цих мислителів.
Дескриптивні дослідження не в змозі подолати герменевтичну двозначність гайдеггерівських зауважень, що вказують не стільки на творчість самого
К'єркегора, скільки на якесь відгалуження екзистенціалістської філософії. Показано,
що саме історіографічний підхід забезпечує об'єктивне дослідження генетичної взаємозалежності категорій фундаментальної онтології М. Хайдеггера з
омонімічними поняттями К'єркегора.


Ключові слова


Категорія; Augenblick; Existenz; парадигма; історіографія; доксографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Antz, W. (1991), “Heidegger’s Dialogue With Tradition” [“Dialog Khaideggera s traditsiei”] [trans. from German by A.K. Sudakov], Martin Heidegger’s Philosophy and Modernity [executive editor N.V. Motroshilova], Nauka, Moscow, pp. 53-61. [in Russian]

Bibikhin, V.V. (2009), Early Heidegger: Materials for a Workshop [Rannii Khaidegger: Materialy k seminaru], St. Thomas Institute of Philosophy, Theology and History, Moscow, 536 p. [in Russian]

Buben A. The perils of overcoming “worldliness” in Kierkegaard and Heidegger / Adam Buben // Gatherings: The Heidegger Circle Annual, 2 (2012): 65-88.

Heidegger, M. (2004), Collection of Articles [Sbornik statei], D.Yu. Dorofeev editor, Russian Christian Humanitarian Academy, St. Petersburg, 576 p. [in Russian]

Heidegger M. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Gesamtausgabe. Band 29/30 / Martin Heidegger. – Frankfurt am Mein: Vittorio Klostermann, 1983. – 560 S.

Kierkegaard, S. (2009), Philosophical Fragments [Filosofskie krokhi], [trans. from Danish by D.A. Lungina], St. Thomas Institute of Philosophy, Theology and History, Moscow, 192 p. [in Russian]

Kisiel Th. The genesis of heidegger's Being and Time / Theodore Kisiel. – Los Angeles: University of California Press, 1993. – 620 c.

Mikhailov, I.A. (1999), Early Heidegger: Between Phenomenology and Philosophy of Life [Rannii Khaidegger: Mezhdu fenomenologiei i filosofiei zhizni], Progress-Traditsiya; Dom Intellectualnoi Knigi, Moscow, 284 p. [in Russian]

Pöggeler O. Martin Heidegger's way of thinking / Otto Pöggeler; tr. by Daniel Magurshak. – New Jersey: Humanities press international, 1990. – 306 p.

Safranski, R. (2005), Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit [Khaidegger: germanskii master i ego vremya], translated from German by T. Baskakova, [2nd edition], Molodaya Gvardiya, Moscow, 614 p. [in Russian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.