Актуалізація феномену влади в контексті соціального простору

Lyudmila Krymets

Анотація


Згідно авторської концепції, влада визначається як цілісний багатовимірний соціо-культурний феномен, що проявляється в метафізичному плані як прагнення до актуалізації і реалізації об'єктивної волі, в гносеологічному плані - як когнітивна спрямованість до постійного інтерсуб’єктивного розвитку, в праксеологічному аспекті - як потенція до володіння інформаційними, енергетичними і матеріальними ресурсами, в екзистенціальному плані - як воля до життя, в аксіологічному сенсі - як одна з основних соціокультурних цінностей. Методологічною основою, що дозволяє розкрити найбільш важливі характеристики влади є теорія соціального управління. Автор визначає соціальне управління як складний багатовимірний процес, який актуалізується в статичному і динамічному вимірах, основу якого складає своєрідна система владних стосунків, а динаміку розвитку забезпечує механізм соціальної взаємодії.

Ключові слова


влада; соціальний простір; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Krymets, L.V. (2012), Social interaction in the context of post-industrial society at the current stage of development: monograph [Sotsial'noe vzaimodeistvie v kontekste po¬stindustrial'nogo obshchestvva na sovremennom etape razvitiya: monografiya], Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 163 p. [in Russian]

Krymets, L.V., Palchyk, S.I. (2013), Axiological aspects of patriotism in the context of social management: monograph [Aksiolohichni aspekty patriotyzmu v konteksti sotsialnoho upravlinnia: monohrafiya], NUDU Publishing Center, Kyiv, 250 p. [in Ukrainian]

Nietzsche, F. (1994), The Will to Power: Revaluation of All Values [Volya k vlasti: opyt pereotsenki vsekh tsennostei], REFL-book, Moscow, 352 p. [in Russian]

Plato (1994), The Republic [Gosudarstvo], Plato, Collection of works in 4 volumes, Vol. 3, Thought, Moscow, 654 p. [in Russian]

Solovyov, S. (1992), Works. History of Russia from ancient times [Sochineniya. Istoriya Rossii s drevneishikh vremen], Vol. IX, Thought, Moscow, 560 p. [in Russian]

Foucault, M. (2002), Intellectuals and the authority [Intellektualy i vlast'], Part 1, Articles and interviews, Progress, Moscow, 381 p. [in Russian]

Habermas, J. (1995), “The productive power of communication”, Democracy. Mind, Morality. Moscow lectures and interviews [“Proizvoditel'naya sila kommunikatsii”, Demokratiya. Razum, Nravstvennost'. Moskovskie lektsii i interv'yu], KAMI, ACADEMIA Publishing Center, Moscow, 245 p. [in Russian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.