О. Потебня і Д. Овсянико-Куликовський: спроба порівняльного аналізу лінгвофілософської концепції

Victoriya Svyshcho

Анотація


Стаття присвячена компаративістському аналізу лінгвофілософских поглядів О. Потебні і Д. Овсянико-Куликовського. У лінгвофілософських поглядах цих учених простежується виділення мови в особливий об'єкт науки, що розвивається відповідно до своїх власних законів. Автор статті стверджує, що процес становлення Д. Овсянико-Куликовського як ученого здійснювався під впливом ідей філософії позитивізму. Цього не можна стверджувати відносно А. Потебні, якому ніколи не імпонував позитивізм в якості цілісної системи мислення. Особливо виразно ці відмінності представлені в поглядах обох учених, що стосуються співвідношення граматичного і логічного мислення.

Ключові слова


Позитивізм; психологія мови; філософія мови; метод; мова, мислення, логос, натуральний психологізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Anikin, N. (1941), “On the Correspondence of M. Gorky with D.N. Ovsianiko-Kulikovsky”, Materials and Research. In 3 Volumes [“K perepiske M. Gor'kogo s D. N. Ovsyaniko-Kulikovskim”, Materialy i issledovaniya. V 3-kh tomakh.], Vol.3, Moscow, 312 p. [in Russian]

Batsevych, F. (2011), Philosophy of Language. History of Linguistic and Philosophical Doctrines: Textbook [Filosofiia movy. Istoriia linhvofilosofskykh uchen: pidruchnyk], Academia PC, Kyiv, 240 p. [in Ukrainian]

Bezlepkin, N. (2002), Philosophy of Language in Russia [Filosofiya yazyka v Rossii], Iskusstvo-SPB, St. Petersburg, 272 p. [in Russian]

Hornfeld, A. (1924), Military Responses to the Theme of Peace [Boevye otkliki na mirnye temy], Kolos, Leningrad, 280 p. [in Russian]

Efimets, V. (1974), From the history of the psychological aesthetics of the late XIX - early XX century (Aesthetics Kharkov School of Psychology) [Iz istorii psikhologicheskoi estetiki kontsa XIX – nachala XX veka (Estetika Khar'kovskoi psikhologicheskoi shkoly)], Moscow, 23 p. [in Russian]

Ovsianiko-Kulikovsky, D. (1893), A.A. Potebnya as Linguist and Thinker [A. A. Potebnya, kak yazykoved-myslitel'], Kievskaya Starina, Kyiv, 61 p. [in Russian]

Ovsianiko-Kulikovsky, D. (1923), Memories [Vospominaniya], Vremia, Moscow, 187 p. [in Russian]

Ovsianiko-Kulikovsky, D. (1989), The literary-critical works [Literaturno-kriticheskie raboty], Vol.2, Khudozhestvennaya Starina, Moscow, 526 p. [in Russian]

Oldenburg, S. (1922), “D.N. Ovsianiko-Kulikovsky, Sanskritist and Linguist” [“D. N. Ovsyaniko-Kulikovskii, sanskritist i lingvist”], Principles, No.2, pp. 7-21. [in Russian]

Osmakov, N. (1981), Psychological direction in Russian literary criticism: D.N. Ovsianiko-Kulikovsky, Textbook on a special course for students of pedagogical institutes, specialization No.2101 “Russian language and literature” [Psikhologicheskoe napravlenie v russkom literaturovedenii: D. N. Ovsyaniko-Kulikovskii. Ucheb. posobie po spetskursu dlya studentov ped. in-tov po spets. № 2101 «Rus. yaz. i lit.»], Prosveshcheniye, Moscow, 160 p. [in Russian]

Potebnia, A. (1892), Thought and Language [Mysl' i yazyk], Adolf Darre’s Publishing, Kharkiv, 228 p. [in Russian]

Rainov, T. (1914), Psychology of creativity of D.N. Ovsianiko-Kulikovsky. Questions of the theory and the psychology of creativity [Psikhologiya tvorchestva D. N. Ovsyaniko-Kulikovskogo. Voprosy teorii i psikhologii tvorchestva], Vol. 5, Kharkiv, 227 p. [in Russian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.