Постнекласична методологія у побудові етико-екологічного знання

Myroslawa Turchyn

Анотація


Аналізується етап становлення екологічної етики в контексті розвитку сучасної методологічної парадигми. Визначення екології набуває нового наукового статусу, в якому вона починає виступати не стільки "наукою", скільки ментальним середовищем, в якому з'єднуються дослідницькі, ідеологічні, філософсько-світоглядні і конкретно-організаційні основи управління ресурсами. Сучасне знання стало значно більше обумовлюватися екологічними, соціальними і етичними аспектами. Нові методологічні конструкції будуються на основі синтезування знання і соціогуманітарних, і природних наук. В результаті концептуалізуются теорії екоцентризму, біоцентризму і екобіоцентризму. Важливим аспектом методологічних спрямувань нової науки стає першочерговість її орієнтації на майбутнє. Адже соціоприродний похід на екологічній основі має на своїй меті прогнозування і часткове проектування майбутнього соціуму.

Ключові слова


Постнекласичний етап; екологічна етика; мораль; нелінійність; системність

Повний текст:

PDF

Посилання


Arutiunov, Kh., Svintsitskyi, M. (2003), Philosophy of modern global problems [Filosofiia hlobalnykh problem suchasnosti], Kyiv National Economic University, Kyiv, 90 p. [in Ukrainian]

Yermolenko, A. M. (2010), Social ethics and ecology. Human Dignity – worship of nature [Sotsialna etyka ta ekolohiia. Hidnist liudyny – shanuvannia pryrody], Libra, Kyiv, 416 p. [in Ukrainian]

Kyselov, M. M. (2000), “Biological Ethics in the system of practical philosophy” [”Biolohichna etyka v systemi praktychnoi filosofii”], Practical Philosophy, No.1, pp. 166-174. [in Ukrainian]

Kyselov, M. M., Derkach, V.L., Tolstoukhov, A.V. (2003), Conceptual dimensions of environmental consciousness: monograph [Kontseptualni vymiry ekolohichnoi svidomosti: monohrafiia], Parapan Publishing, Kyiv, 312 p. [in Ukrainian]

Moshinskaya, E.Yu. (2005), Moral potential of postnonclassical science [Moral'nyi potentsial postneklassicheskoi nauki], Fact, Kharkiv, 159 p. [in Russian]

Sydorenko, L.I. (2000), “Modern ecology: Philosophical and ethical aspects” [“Suchasna ekolohiia: Filosofski ta etychni aspekty”], Philosophy. Anthropology. Ecology. Almanac, Issue No.1, Stylos, Kyiv, pp. 93-101. [in Ukrainian]

The phenomenon of social and natural systems. Ideological and methodological essays. Monograph [Fenomen sotsiopryrodnykh system. Svitohliadno-metodolohichni narysy. Monohrafiia], Parapan, Kyiv, (2009), 284 p. [in Ukrainian]

Hösle, V. (1993), Philosophy and Ecology [Filosofiya i ekologiya], Science, Moscow, 198 p. [in Russian]

Khudushin, F.S. (1983), Nature and Morals [Priroda i moral'], Znaniye, Moscow, 64 p. [in Russian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.