Методологічні проблеми вивчення філософії освіти

Olga Melnik

Анотація


Розглядаються методологічні проблеми вивчення філософії освіти. Доводиться, що філософія освіти - це область міждисциплінарних досліджень, що лежить на стику філософії, педагогіки і практичної освіти. Продемонстровано, що існує безліч проблем педагогічної теорії і практики, а також системи освіти, які неможливо вирішити без філософського осмислення, філософської рефлексії, без серйозного теоретичного обґрунтування в загальному контексті розвитку світової цивілізації в цілому і нашої країни зокрема. Предмет філософії освіти, з точки зору автора, складають: 1) рішення комплексу гносеологічних, філософсько-антропологічних, культурологічних, етичних та ін. проблем; 2) теоретичний пошук у сфері стратегії розвитку освіти, визначення його мети і ціннісної основи, принципів формування змісту освіти тощо.

Ключові слова


Філософія освіти; методологія; філософська рефлексія; антропологія; культурологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Lutai, V.S. (2005), “On the State of Development of Conceptual Bases of Philosophy of Education in Ukraine and Their Implementation in Teaching Practice” [“Pro stan rozrobky kontseptualnykh zasad filosofii osvity v Ukraini ta yikh vprovadzhennia v pedahohichnu praktyku”], Philosophy of Education, No. 1, pp. 30 – 37. [in Ukrainian]

Kremen, V.H. (2003), Education and Science in Ukraine: Ways of Modernization (Facts, Thoughts, Perspectives) [Osvita i nauka v Ukraini: shliakhy modernizatsii (Fakty, rozdumy, perspektyvy)], Hramota, Kyiv. [in Ukrainian]

Kremen, V.H., Ilin, V.V. (2012), Synergetics in Education: the Context of Human-centrism [Synerhetyka v osviti: kontekst liudynotsentryzmu], Pedagogical Thought, Kyiv. [in Ukrainian]

Shcherbakov, B. Yu. (2001), The Paradigms of Modern Education: Person and Culture [Paradigmy sovremennogo obrazovaniya: chelovek i kul'tura], Logos, Moscow. [in Russian]

Kremen, V.H. (2007), The Philosophy of National Idea. Man. Education. Society [Filosofiia natsionalnoi idei. Liudyna. Osvita. Sotsium], Hramota, Kyiv. [in Ukrainian]

Andrushchenko, V.P., Saveliev, V.L. (2010), Education Policy (Review of the Agenda) [Osvitnia polityka (ohliad poriadku dennoho)], MP Lesia, Kyiv. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.