Особливості антитерористичної діяльності Європейського Союзу

Olha Popper

Анотація


Стаття присвячена системним проблемам боротьби з тероризмом в країнах ЄС. Аналізується еволюція юридичного механізму забезпечення міжнародної і внутрішньої політики країн ЄС у сфері попередження та протистояння міжнародному тероризму. Розглядаються окремі аспекти функціональних можливостей таких європейських антитерористичних організацій як Євроюст, Європол, Європейське агентство з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав-членів ЄС (FRONTEX) та ін. Акцентується увага на законодавчі суперечності імплементації на загальноєвропейському і національному рівнях «європейського ордера на арешт», як найбільш болючої проблеми в реалізації антитерористичної програми ЄС. Підкреслюється загальна тенденція прихильності держав-членів Європейського Союзу з більшою готовністю йти на обмеження свого суверенітету в економічній площині, ніж у сфері безпеки, до якої належить і боротьба з тероризмом.

Ключові слова


Тероризм, антитерористична діяльність, Європейський Союз.

Повний текст:

PDF

Посилання


С.И.Илларионов. Террор и антитеррор в современном мироустройстве / Илларионов С.И. – М.: ООО "РИЦ "Профэко", 2003. – 592 с. [S.I.Illarionov. Terror i antiterror v sovremennom miroustroistve / Illarionov S.I. – M.: OOO "RITs "Profeko", 2003. – 592 s.]

A Secure Europe in a better world. European Security Strategy. – European Council. – Brussels, December 12, 2003. - Institute for Security Studies, January 2004.

The European Union Counter-Terrorism Strategy. [Электронный ресурс] European Council. – Brussels, 30 November 2005. – Режим доступа: http://register.consilium.eu.int /pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf

Антитеррористическая политика ЕС: Беззубый тигр [Электронный ресурс] – 29.03.2006 // ИноСМИ. – Режим доступа: http://www.inosmi.ru/world/20060329/2264 55.html#ixzz2XPX0oLOu [Antiterroristicheskaya politika ES: Bezzubyi tigr [Elektronnyi resurs] – 29.03.2006 // InoSMI. – Rezhim dostupa: http://www.inosmi.ru/world/20060329/2264 55.html#ixzz2XPX0oLOu]

Україна в європейському безпековому просторі: монографія / В.А.Манжола, О.Л.Хилько, С.О. Божко, В.М.Вдовенко; кер. авт. кол. В.А.Манжола; за заг. ред. В.В.Копійки. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2012. – 320 с. [Ukraina v yevropeiskomu bezpekovomu prostori: monohrafiia / V.A.Manzhola, O.L.Khylko, S.O. Bozhko, V.M.Vdovenko; ker. avt. kol. V.A.Manzhola; za zah. red. V.V.Kopiiky. – K.: VPTs "Kyivskyi universytet", 2012. – 320 s.]

Общее пространство внутренней безопасности в ЕС: политические аспекты. / Отв. ред. – С.В. Уткин. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. –146 с. [Obshchee prostranstvo vnutrennei bezopasnosti v ES: politicheskie aspekty. / Otv. red. – S.V. Utkin. – M.: IMEMO RAN, 2011. –146 s.]

References (en)

Illarionov, S. I. (2003), Terror and anti-terror in the modern world order, OOO “RIC Profeco”, Moscow, 592 p. [in Russian]

A Secure Europe in a better world. European Security Strategy. – European Council. – Brussels (2004), December 12, 2003. - Institute for Security Studies, January 2004.

“The European Union Counter-Terrorism Strategy”. European Council. – Brussels, 30 November 2005, available at: http://register.consilium.eu.int /pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf

“Antiterrorist policy of the EU: toothless tiger”, InoMedia, viewed 29 March 2006, available at: http://www.inosmi.ru/world/20060329/2264 55.html # ixzz2XPX0oLOu [in Russian]

Ukraine in the European Security Space: monograph (2012), [V. A. Manzhola, O. L. Hilko, S. O. Bozhko, V. M. Vdovenko; head of the team V. A. Manzhola; ed. V. V. Kopiyka], “Kyiv University”, Kyiv, 320 p. [in Ukrainian]

Common internal security space in the EU: political aspects (2011), [ed. S. V. Utkin], IMEMO RAS, Moscow, 146 p. [in Russian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.