Специфіка інтерпретації філософських концепцій Дж. Локка і Дж. Берклі в сучасній британській критичній літературі

Vyatcheslav Zagorodniuk

Анотація


Стаття присвячена специфіці сучасних трактувань філософських концепцій Дж. Локка і Дж. Берклі в англомовних критичних джерелах. На прикладі таких авторів як Дж. Беннет і М. Айерс показані актуальні підходи до аналізу філософії Нового Часу загалом і британського емпіризму зокрема. Основною відмінністю між британськими та вітчизняними дослідженнями є те, що в перших використовується проблемний підхід. Це дозволяє авторам більш пильно вивчати суперечливі моменти в концепціях Дж. Локка і Дж. Берклі і знаходити правильні рішення. Серед проблем, порушених у цій роботі, виділимо аналіз концепту «ідея» у філософії Дж. Локка, аналіз проблеми матеріальної субстанції і т. і.

Ключові слова


Емпіризм; ідея; концепт; матеріальна субстанція

Повний текст:

PDF

Посилання


Ayers, M. R. Substance, Reality, and the Great, Dead Philosophers. American Philosophical Quarterly.Vol. 7, No. 1, Illinois: University of Illinois Press, 1970, pp. 38-49

Ayers, M. R. Was Berkeley an Empiricist or a Rationalist? – Cambridge: Cambridge University Press, 2005, рp. 34-62.

Bennet J. Locke, Berkeley, Hume: Central Themes. – Oxford: Oxford University Press, 1971, 372 р.

Bennett J. Learning from six philosophers. V2. – Oxford: Oxford University Press, 2003, 375 p

Bracken H.M. Berkeley. – London: The Macmillan Press ltd, 1974, 173 р.

References (en)

Ayers, M. R. (1970), “Substance, Reality, and the Great, Dead Philosophers”? American Philosophical Quarterly, University of Illinois Press, Illinois, Vol. 7, No. 1, pp. 38-49

Ayers, M. R. (2005), “Was Berkeley an Empiricist or a Rationalist?”, Cambridge Companion to Berkeley, Cambridge University Press, Cambridge, рp. 34-62.

Bennet, J. (1971), Locke, Berkeley, Hume: Central Themes, Oxford University Press, Oxford, 372 р.

Bennett, J. (2003), Learning from six philosophers, Oxford University Press, Oxford, Vol. 2, 375 p

Bracken, H.M. (1974), Berkeley, The Macmillan Press ltd, London, 173 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.