Духовна криза людини: християнські бесіди Сьорена К’єркеґора

Martina Pavlíková, Roman Králik

Анотація


Štúdia Duchovná kríza človeka: Kresťanské reči Sørena Kierkegaarda je sústredená na interpretáciu Kierkegaardova diela Kresťanské reči. Autori  poukazujú na porozumenie človeka a jeho záujmy. Povedané slovami Kierkegaarda: každý musí voliť  medzi estetickým a náboženským štádiom života.

Повний текст:

PDF

Посилання


BINETTI, Maria - TÖRÖK, Ľuboš. Jednotlivec ako božská inakosť. In: Kierkegaard´s Mirror for the Present Age. (KRÁLIK, R. et al.) University of Toronto, Kierkegaard Circle. Toronto, 2010. s. 172-186. ISBN 978-0-9809365-2-0.

KHAN, Abrahim. Kierkegaard o peniazoch a láske. In: Kierkegaard as challenge to the Contemporary world. (KRÁLIK, R. et al.) University of Toronto, Kierkegaard Circle. Toronto: 2011. s. 52-58. ISBN 978-0-9809365-5-1.

KIERKEGAARD, Søren. Evangelium utrpení: křesťanské řeči. Brno: CDK, 2006. 239 s. ISBN 80-7325-103-5.

KONDRLA, Peter. Hodnoty a postmoderna. Bratislava : IRIS, 2010. 123 s. ISBN 978-80-89256-50-1.

SLIVKA, Daniel. Church and Sociey in Slovakia – Past and Present. In: Christian Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities. (Eds. Valčo, Michal - Slivka, Daniel. Salem : Center for religion and society, Roanoke College, VA, USA 2012, s. 21-64. ISBN 978-0-615-66671-6.

VALČO, Michal. Úloha Logosa v učení o stvorení človeka na Boží obraz v ranej cirkvi. In: Logos – Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. Zborník z ekumenického teologického sympózia. (Ed. Igor Kišš) s. 77-84. Bratislava: EBF UK, 2008. ISBN 978-80-223-2541-7.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.