Щодо проблеми оцінювання філо-софського Постмодерну

Constantine Raida

Анотація


У  даній  статті  розглядаються  причини  негативних  оцінок філософських сентенцій Ж. Бодріяра, Ф. Ліотара, Ж. Дельоза, Ф. Гваттарі, Ж. Дерріди, Л. Іра-гарея, Ж Лакана, М. Сера, П. Вірільо та інших засновників постмодерністської філософії. Ви-світлюється трансформація ролі і значення філософської думки в суспільному житті, специ-фіка її історичної місії, нові філософської засади, ініційовані у постмодерністській парадигмі

Ключові слова


Постмодернізм; філософське мислення; постмодерністська філософія

Повний текст:

PDF

Посилання


Лук’янець В. С., Соболь О. М. Філософський постмодерн. - К., 1998.

References (en)

Luk’ianets, V. S., Sobol, O. M. (1998), Philosophical postmodern [Filosofskyi postmodern], Abrys, Kyiv, 352 p. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.