Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1-2 (2016) Про специфіку інтерпретації філософського Постмодерну. Анотація   PDF
Constantine Raida
 
№ 3 (2013) Про феномени «екзистенціальної теології» і «постекзистенціалістського мислення» Анотація   PDF
Anna Emelianenko
 
№ 1 (2014) Проблеми розуміння та інтерпретації теологічної спадщини С. К'єркеґора Анотація   PDF
Serhij Holotin
 
№ 5 (2013) Проблемне поле і особливості функціонування економічної сфери буття людини Анотація   PDF (English)
Оksana Petinova
 
№ 1-2 (2017) Проблема пекла і теорії другого шансу в англо-американській філософії релігії. Анотація   PDF
Valery Kuzev
 
№ 1-2 (2017) Проблема стабільності демократії в умовах неочікуваних цивілізаційних змін Анотація   PDF
Jan Svoboda
 
№ 1 (2014) Протестантський принцип П. Тілліха : від теології до філософії Анотація   PDF (Russian)
Sergey Taranov
 
№ 2 (2014) Професор Віталій Лях. До 70-річного ювілею з дня народження Подробиці   PDF
From the editorial board
 
№ 1-2 (2017) Ідея “Індивідуалістичного Століття” у філософських побудовах Шрі Ауробіндо Анотація   PDF
Alexander Kihno
 
№ 1-2 (2016) Ідея боротьби з корупцією з огляду на її психологічне сприйняття болгарами Анотація   PDF (English)
Petko Dimov
 
№ 1(11) (2018) Індивідуальна релігійність православного віруючого у концептах та смислових конотаціях Анотація   PDF
Hanna Kulagina-Stadnychenko
 
№ 1 (2014) Інкорпорація української церкви (Київської митрополії): релігійно-політичний проект на дві дії (дія перша) Анотація   PDF (English)
Mykola Shkribliak
 
№ 2 (2014) Інкорпорація української церкви (Київської митрополії): релігійно-політичний проект у двох діях (дія друга) Анотація   PDF
Mykola Shkribliak
 
№ 3 (2013) Інституціалізація громадянського суспільства: поняття та підходи до визначення Анотація   PDF
Nazar Kritskalyuk
 
№ 1-2 (2016) Інтегральний підхід і його роль у розширенні кордонів когнітивно-перетворювальних можливостей сучасної цивілізації Анотація   PDF (Russian)
Alexander Zhulenkov
 
№ 1-2 (2019) Інтерсуб’єктивний чинник наукового пізнання Анотація   pdf
Oleh Shepetiak
 
№ 5 (2013) Імітації пострадянського мегаполісу: симулякри і гіперреальність. Анотація   PDF (Russian)
Maryna Prepotenska
 
№ 1 (2014) Бог у житті і філософії Л. Вітгенштейна Анотація   PDF
Yevgenii Shushkevych
 
№ 1 (2014) Буддійська модель свідомості Анотація   PDF (Russian)
Alesiyan Patsev
 
№ 1 (2014) Буття і становлення в екзистенціальній антропології К'єркеґора Анотація   PDF
Igor Karivets
 
№ 1-2 (2016) В. В. Шевченко “Православ’я в Україні та цивілізаційні виклики: історія і сучасність”. – К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2013 – 639 c. Подробиці   PDF (Russian)
Sergii Dumenko
 
№ 5 (2013) Використання Веб 2.0 в конструюванні штучного інтелекту. Анотація   PDF (Russian)
Xenia Pivovarskaya
 
№ 1(11) (2018) Виникнення християнської віри Анотація   PDF (Deutsch)
Otakar Funda
 
№ 1-2 (2019) Васильєва І. В., Верменко А. Ю. Філософія та загальна філософія медицини: навчальний посібник. – Київ: AUS Medicine Publishing, 2019, 240 с. Подробиці   pdf (English)
Valerii Zagorodniuk
 
№ 1-2 (2015) Від першого ювілею і до сьогодні (здобутки одного видавничого проекту) Подробиці   PDF
Natalia Mozgova, Bohdan Matiushko
 
№ 5 (2013) Г.Челпанов: логіко-гносеологічний аналіз поняття «числа» Анотація   PDF (Russian)
Irina Berezinets
 
№ 1(11) (2018) Ганна Ємельяненко, Філософські засновки екзистенціальної теології (антропологічні, онтологічні та гносеологічні аспекти). – Київ: Автограф, 2018. – 384 с. ISBN978-966-8349-10-2 Анотація   PDF
Mykola Shkribliak
 
№ 5 (2013) Генеалогія діалогу М. Гайдеґґра з С. К'єркегором: між доксографією та історіографією Анотація   PDF
Andriy Karpenko
 
№ 2 (12) (2018) Глобальна криза та внутрішня революція. Його святість Далай-лама XIV - лідер світової революції свідомості Анотація   PDF (Russian)
Irina Safronovna Urbanaeva
 
№ 3 (2013) Групи інтересів у політичних процесах сучасного українського суспільства Анотація   PDF
Vladimir Ermak
 
№ 1-2 (2015) До 25 - річного ювілею Відділення релігієзнавства Інституту філософії Національної академії наук України. Проф. Анатолій Колодний Подробиці   PDF
From the editorial board
 
№ 2 (2014) До передумов формування поняття негативної суб'єктивності Анотація   PDF
Viktoriya Kozachinskaya
 
№ 3 (2013) До редакції журналу «ІДЕЇ: філософський журнал» Анотація   PDF
Valeriy Bebik
 
№ 1(11) (2018) До ясперівської інтерпретації трансцендентного Анотація   PDF
Martina Pavlíková, Peter Kondrla
 
№ 1-2 (2020) Добровільна пожертвувана праця в пошуку сенсу Анотація   PDF (Russian)
Mitko Momov
 
№ 3 (2013) Дослідження феномену деструктурованої суб'єктивності постмодерного суспільства Анотація   PDF
Vladimir Grigoriev
 
№ 1-2 (2015) Двадцять аспектів порожнечі в буддизмі Праджняпараміти. Анотація   PDF
Anastasia Strelkova
 
№ 2 (12) (2018) День справедливості Анотація   PDF (sk)
Miroslav Lyko
 
№ 5 (2013) Деякі аспекти спадщини С.К’єркегора в контексті становлення теологічного екзистенціалізму Анотація   PDF (Russian)
Sergii Taranov
 
№ 1-2 (2015) Духовна криза людини: християнські бесіди Сьорена К’єркеґора Анотація   PDF
Martina Pavlíková, Roman Králik
 
№ 1-2 (2015) Духовні виміри сучасної вищої освіти Анотація   PDF
Iryna Vasylieva
 
№ 2 (2014) Екокриза в структурі глобальних проблем сучасності Анотація   PDF
Marina Goncharenko
 
№ 1-2 (2016) Екзистенціальна теологія: пролог до феномену постекзистенціалістського часу Анотація   PDF
Serhii Shevchenko
 
№ 1-2 (2019) Екзистенціальні психологія та філософія Ролло Мея в контексті гуманітарних досліджень буття у постіндустріальному та інформаційно-комп’ютерному світі Анотація   pdf
Hanna Yemelianenko, Kostiantyn Raida
 
№ 1-2 (2015) Екзистенціалістська модернізація протестантизму в теології Пауля Тілліха Анотація   PDF
Sergii Shevchenko
 
№ 1 (2014) Екзистенційні витоки антипсихіатрічної концепції суб'єкта в філософія С. К'єркеґора Анотація   PDF
Violeta Skirtach, Roman Martynov
 
№ 2 (2014) Епістемологічна концепція Івана Франка Анотація   PDF
Bogdan Matyushko
 
№ 1-2 (2017) Епістемологічні форми мислення. Мисленнєвий простір Анотація   PDF
Alesiyan Patsev
 
№ 3 (2013) Електоральний політичний процес в демократичному суспільстві як предмет політичного маркетингу Анотація   PDF
Viktoriya Bokoch
 
№ 1-2 (2020) Етичний та християнський погляд на природу людини в біоетиці трансгуманізму Анотація   pdf (Slovak)
Michal Gánovský
 
№ 1-2 (2017) Зороастризм та християнство Анотація   PDF
Katharine Gololobova
 
№ 1-2 (2017) Звернення до болгарського читача Анотація   PDF
Catherine Amosova
 
№ 1 (2014) Звернення проф., Ректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова до читачів і шанувальників журналу «ІДЕЇ: філософський журнал» Подробиці   PDF
Viktor Andruschenko
 
№ 3 (2013) Звернення акад. Поповича до читачів та шанувальників болгарського філософського журналу «ІДЕЇ» Анотація   PDF (Russian)
Miroslav Popovich
 
№ 2 (12) (2018) Зміна традиційних уявлень про раціональність і науку у католицькому модернізмі (на прикладі концепції Гавриїла Костельника) Анотація   PDF (Russian)
Ihor Zahrebelnyi
 
№ 1 (2014) Зміст і значення категорії «ідея» у філософії В. Карпова Анотація   PDF
Galina Poperechna
 
№ 2 (12) (2018) Зміцнення ліберальних ідей в Європі і за океаном в епоху Просвітництва Анотація   PDF (bg)
Nikolay Aleksandrov
 
№ 1-2 (2020) Заперечення універсалістської онтології як основа концептуалізації поняття “постмарксизм” Анотація   PDF
Ihor Sheludchenko
 
№ 1-2 (2020) Людвік Флєк: забутий в Україні філософ Анотація   PDF
Oleh Shepetiak, Оksana Shepetiak
 
№ 1-2 (2019) Літературна казка як предмет філософського аналізу: структуралістські та постструктуралістські виміри Анотація   pdf
Kateryna Нoncharenko
 
№ 2 (12) (2018) Літургійні традиції східного християнства і поширення візантійської культури Анотація   PDF
Oksana Shepetyak
 
№ 5 (2013) Ризоматико-номадичний аспект концептуальної сітки Ж.Дельоза Анотація   PDF
Kateryna Goncharenko
 
№ 5 (2013) Релігійний досвід як умова екзистенціальної трансформації в філософії С. К'єркегора Анотація   PDF
Oksana Onyshchuk
 
№ 1-2 (2019) Релігійно-есенціальні аспекти репродукції в ісламі Анотація   pdf (Slovak)
Eva Orbanová
 
№ 1-2 (2019) Релігійна культура як чинник формування етнічної самобутності українців у світлі творчої спадщини І. Огієнка Анотація   pdf
Iryna Zainchkivska
 
№ 1-2 (2015) Релігійна і наукова істина у вченні Теофана Прокоповича Анотація   PDF
Zoryna Nikitina
 
№ 1-2 (2016) Релігія у вимірах повсякденності Анотація   PDF
Yuri Boreyko
 
№ 1-2 (2015) Релігієзнавче дослідження уявлень щодо посмертної долі нехрещених немовлят в західнохристиянській традиції. Анотація   PDF
Valery Kuzev
 
№ 1 (2014) Рецензія на книгу «У пошуках ідеології оновлення: подорожні нотатки до книги«Злам». Збірник статей про справедливість традиції» Подробиці   PDF (Russian)
Milan Luptak
 
№ 5 (2013) Рецензія на книгу М.Луптака і В.Пророка «Політичні ідеології та теорії. З давніх часів по 1848 р» Подробиці   PDF (Russian)
Constantine Raida
 
№ 1-2 (2020) Рецензія на монографію Ігоря Немчинова “Малининъ / Малинин: реконструкція “Загубленої біографії” київського професора” – Вінниця: Барановська Т. П., 2019, 194 с. Анотація   PDF (EN) (English)
Nataliia Mozghova
 
№ 5 (2013) Формування богословсько-філософської концепції особистості в контексті сучасної православної антропології Анотація   PDF (Russian)
Taras Kostenko
 
№ 3 (2013) Феномен віри в філософії Сьорена К’єркегора Анотація   PDF
Serhii Shevchenko
 
№ 2 (12) (2018) Феномен любові в античній філософській традиції: до переосмислення теоретичної бази дослідження Анотація   PDF
Vitaliy Turenko
 
№ 2 (2014) Філософські роздуми про сенс і сутність поняття «Політика» на болгарській території Анотація   PDF
Ahmed Kuytov
 
№ 1-2 (2015) Філософські та історико-релігійні підстави систематичної теології П. Тілліха Анотація   PDF
Anna Emelianenko
 
№ 5 (2013) Філософія порожнечі в «Малій сутрі про порожнечу». Анотація   PDF
Anastasia Strelkova
 
№ 1-2 (2017) Філософія мови О. О. Потебні та символічне пізнання В.Брюсова: поліфонія ідей Анотація   PDF
Nina Vedmetska
 
№ 3 (2013) Ціннісна парадигмальність української геополітичної думки кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя Анотація   PDF
Petro Fedoruk
 
№ 1 (2014) Чи міг бути К'єркеґор проповідником ? Подробиці   PDF (English)
J. Aaron Simmons
 
81 - 160 з 165 результатів << < 1 2 3 > >>